.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HỆ THỐNG RỒNG BẠCH KIM MIỀN BẮC •*´¨`*•.

- Những bạn mới vào trang nên suy nghĩ trước lúc lấy số vì có thể hôm đầu tiên bạn vào đã trượt vì hội đồng giam số ,ngày hôm sau bạn không theo nhưng lại ăn. Vì vậy để đảm bảo có lãi cho những bạn đánh lớn hãy theo lâu dài, và chia vốn đầu tư hợp lý theo tuần hoặc tháng.

NHẬN SỐ CHUẨN TỪ CÁC CHUYÊN GIA TẠI ĐÂY

.•*´¨`*• SOI CẦU MIỀN BẮC •*´¨`*•.
Số được chốt từ các chuyên gia kinh nghiệm lâu năm và Admin Rồng Bạch Kim, đảm bảo ăn chắc, chiến thắng mỗi ngày.

NẠP THẺ NHẬN CẦU SIÊU VÍP TỪ HỆ THỐNG RỒNG BẠCH KIM

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 96% - 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99%:

1.000.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VIETTEL,VINA,MOBIPHONE HOẶC GATE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vd 5 cái 100k'Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99-100%%

NGÀY COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
15/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 09 )
14/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 40 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
13/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 93 + TRƯỢT ĐỀ )
12/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 58X2 + ĂN ĐỀ 98 )
11/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
10/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 97 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 97)
09/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 38 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 62 + ĂN ĐỀ 38)
08/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 65X2 + TRƯỢT ĐỀ )
07/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 73 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 93 + ĂN ĐỀ 73 )
06/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
05/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 25 + ĐỀ 18 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
04/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 10 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
03/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 62 + TRƯỢT ĐỀ )
02/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 93 + ĂN ĐỀ 57 )
01/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32X2 + TRƯỢT ĐỀ )
31/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 71 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 45 + TRƯỢT ĐỀ )
30/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 85 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ )
29/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 46 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 21 + ĂN ĐỀ 46 )
28/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 83 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 29 + TRƯỢT ĐỀ )
27/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 47 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 47 )
26/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 68 + TRƯỢT ĐỀ )
25/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 29 + TRƯỢT ĐỀ )
24/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 63 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 63 )
23/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 73 + ĐỀ 83 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 73 + ĂN ĐỀ 83 )
22/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
21/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 38 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 78X2 + TRƯỢT ĐỀ )
20/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 64 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 21 + ĂN ĐỀ 64 )
19/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 68X2 + TRƯỢT ĐỀ )
18/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 49 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 19 + ĂN ĐỀ 49 )
17/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 80 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 80 + TRƯỢT ĐỀ )
16/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 15 + ĂN ĐỀ 36 )
15/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 19 )
14/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 18 + TRƯỢT ĐỀ )
13/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59X2 + ĂN ĐỀ 68 )
12/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 85 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 62 + TRƯỢT ĐỀ )
11/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 00 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 29 + ĂN ĐỀ 00)
10/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 35 + TRƯỢT ĐỀ )
09/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 50 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
08/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 28 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 15 + ĂN ĐỀ 28)
07/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ )
06/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 42 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 56 + ĂN ĐỀ 42)
05/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 19X2 + TRƯỢT ĐỀ )
04/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 79 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ )
03/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 50 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 43 + ĂN ĐỀ 50 )
02/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 89 + TRƯỢT ĐỀ )
01/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 41 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59 + ĂN ĐỀ 41)
30/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 56X2 + TRƯỢT ĐỀ )
29/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 17 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 89 + ĂN ĐỀ 17)
28/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 19 + TRƯỢT ĐỀ )
27/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 42 + ĐỀ 30 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 42x3 + TRƯỢT ĐỀ )
26/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 02 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 19 + ĂN ĐỀ 02 )
25/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 64 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 64 + TRƯỢT ĐỀ )
24/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ )
23/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 29 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 58 + TRƯỢT ĐỀ )
22/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
21/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
20/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 74 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
19/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 35 + TRƯỢT ĐỀ )
18/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 99 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 37 + ĂN ĐỀ 99)
17/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23 + ĂN ĐỀ 19)
16/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 43 + TRƯỢT ĐỀ )
15/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 54 + TRƯỢT ĐỀ )
14/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 82 + ĂN ĐỀ 67 )
13/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 64 + ĐỀ 18 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 64 + TRƯỢT ĐỀ )
12/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 08 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 18 + ĂN ĐỀ 08)
11/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 62 + TRƯỢT ĐỀ )
10/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 46 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 46 + ĂN ĐỀ 84)
09/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 75 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
08/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 07 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 07X2 + TRƯỢT ĐỀ )
07/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 64 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59 + ĂN ĐỀ 64 )
06/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 16 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 43 + TRƯỢT ĐỀ)
05/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 58x2 + TRƯỢT ĐỀ)
04/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 98 + ĂN ĐỀ 84)
03/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 18 + TRƯỢT ĐỀ )
02/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 08 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 08X2 + ĂN ĐỀ 93 )
01/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 35 + TRƯỢT ĐỀ )
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 CẶP SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VIETTEL,VINA,MOBI,GATE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi du 5 cái 100k Lưu NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
15/06/2019 NHẬN SỐ : 569.909.509 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 509 (HĐXS)
14/06/2019 NHẬN SỐ : 321.105.404 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/06/2019 NHẬN SỐ : 256.898.584 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/06/2019 NHẬN SỐ : 258.389.298 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 298 (HĐXS)
11/06/2019 NHẬN SỐ : 368.898.541 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/06/2019 NHẬN SỐ : 878.595.589 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/06/2019 NHẬN SỐ : 358.338.838 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 338 (HĐXS)
08/06/2019 NHẬN SỐ : 223.575.578 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/06/2019 NHẬN SỐ : 337.073.370 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 073 (HĐXS)
06/06/2019 NHẬN SỐ : 245.545.658 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/06/2019 NHẬN SỐ : 568.867.257 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/06/2019 NHẬN SỐ : 223.568.989 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/06/2019 NHẬN SỐ : 336.576.873 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 873 (HĐXS)
02/06/2019 NHẬN SỐ : 332.675.578 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/06/2019 NHẬN SỐ : 221.312.202 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
31/05/2019 NHẬN SỐ : 371.217.770 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/05/2019 NHẬN SỐ : 235.452.262 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/05/2019 NHẬN SỐ : 839.336.763 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/05/2019 NHẬN SỐ : 521.320.502 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/05/2019 NHẬN SỐ : 847.567.748 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/05/2019 NHẬN SỐ : 568.064.346 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 064 (HĐXS)
25/05/2019 NHẬN SỐ : 239.586.443 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/05/2019 NHẬN SỐ : 236.636.568 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/05/2019 NHẬN SỐ : 158.838.583 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 583 (HĐXS)
22/05/2019 NHẬN SỐ : 323.353.365 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/05/2019 NHẬN SỐ : 323.338.934 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 934 (HĐXS)
20/05/2019 NHẬN SỐ : 346.673.446 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/05/2019 NHẬN SỐ : 321.112.131 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 112 (HĐXS)
18/05/2019 NHẬN SỐ : 327.982.549 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/05/2019 NHẬN SỐ : 457.982.252 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/05/2019 NHẬN SỐ : 338.939.829 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/05/2019 NHẬN SỐ : 328.980.556 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/05/2019 NHẬN SỐ : 258.982.329 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 982 (HĐXS)
13/05/2019 NHẬN SỐ : 565.662.326 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/05/2019 NHẬN SỐ : 368.886.383 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 886 (HĐXS)
11/05/2019 NHẬN SỐ : 501.200.310 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/05/2019 NHẬN SỐ : 356.285.552 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/05/2019 NHẬN SỐ : 350.052.225 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 052 (HĐXS)
08/05/2019 NHẬN SỐ : 228.329.465 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/05/2019 NHẬN SỐ : 658.347.220 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/05/2019 NHẬN SỐ : 243.642.124 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 642 (HĐXS)
05/05/2019 NHẬN SỐ : 259.120.010 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/05/2019 NHẬN SỐ : 371.517.670 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 371 (HĐXS)
03/05/2019 NHẬN SỐ : 232.568.052 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/05/2019 NHẬN SỐ : 151.651.761 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 761 (HĐXS)
01/05/2019 NHẬN SỐ : 321.412.114 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/04/2019 NHẬN SỐ : 235.687.990 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/04/2019 NHẬN SỐ : 316.417.571 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 417 (HĐXS)
28/04/2019 NHẬN SỐ : 356.887.243 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/04/2019 NHẬN SỐ : 330.432.229 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/04/2019 NHẬN SỐ : 320.702.503 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 702 (HĐXS)
25/04/2019 NHẬN SỐ : 387.689.998 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/04/2019 NHẬN SỐ : 223.229.954 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 229 (HĐXS)
23/04/2019 NHẬN SỐ : 335.561.818 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/04/2019 NHẬN SỐ : 254.368.559 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/04/2019 NHẬN SỐ : 367.232.134 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/04/2019 NHẬN SỐ : 569.697.376 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 697 (HĐXS)
19/04/2019 NHẬN SỐ : 388.598.487 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/04/2019 NHẬN SỐ : 389.898.487 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/04/2019 NHẬN SỐ : 561.619.521 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 619 (HĐXS)
16/04/2019 NHẬN SỐ : 356.821.323 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/04/2019 NHẬN SỐ : 546.874.334 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/04/2019 NHẬN SỐ : 447.967.578 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 967 (HĐXS)
13/04/2019 NHẬN SỐ : 318.581.285 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/04/2019 NHẬN SỐ : 338.480.508 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/04/2019 NHẬN SỐ : 458.685.559 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/04/2019 NHẬN SỐ : 384.284.834 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 284 (HĐXS)
09/04/2019 NHẬN SỐ : 675.765.357 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 765 (HĐXS)
08/04/2019 NHẬN SỐ : 975.357.859 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/04/2019 NHẬN SỐ : 248.258.489 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/04/2019 NHẬN SỐ : 916.462.861 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/04/2019 NHẬN SỐ : 980.707.508 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/04/2019 NHẬN SỐ : 464.084.432 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 084 (HĐXS)
03/04/2019 NHẬN SỐ : 445.568.943 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/04/2019 NHẬN SỐ : 349.393.891 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 393 (HĐXS)
01/04/2019 NHẬN SỐ : 219.559.491 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VIETTEL, GATE...

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
15/06/2019 NHẬN SỐ: 05.50.09 KẾT QUẢ : ĂN ĐỀ 09 (HĐXS)
14/06/2019 NHẬN SỐ: 04.40.05 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/06/2019 NHẬN SỐ: 56.65.57 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/06/2019 NHẬN SỐ: 78.87.98 KẾT QUẢ : ĂN ĐỀ 98 (HĐXS)
11/06/2019 NHẬN SỐ: 59.95.58 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/06/2019 NHẬN SỐ: 59.95.58 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/06/2019 NHẬN SỐ: 38.83.39 KẾT QUẢ : ĂN ĐỀ 38 (HĐXS)
08/06/2019 NHẬN SỐ: 56.65.58 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/06/2019 NHẬN SỐ: 37.73.74 KẾT QUẢ : ĂN ĐỀ 73 (HĐXS)
06/06/2019 NHẬN SỐ: 56.65.57 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/06/2019 NHẬN SỐ: 25.52.05 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/06/2019 NHẬN SỐ: 01.10.11 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/06/2019 NHẬN SỐ: 01.10.11 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/06/2019 NHẬN SỐ: 46.64.65 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/06/2019 NHẬN SỐ: 12.21.22 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
31/05/2019 NHẬN SỐ: 17.71.72 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/05/2019 NHẬN SỐ: 38.83.85 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/05/2019 NHẬN SỐ: 28.82.29 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/05/2019 NHẬN SỐ: 35.53.37 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/05/2019 NHẬN SỐ: 45.54.47 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 47 (HĐXS)
26/05/2019 NHẬN SỐ: 46.64.65 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 64 (HĐXS)
25/05/2019 NHẬN SỐ: 23.32.34 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/05/2019 NHẬN SỐ: 36.63.67 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 63 (HĐXS)
23/05/2019 NHẬN SỐ: 56.65.68 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/05/2019 NHẬN SỐ: 23.32.35 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 35 (HĐXS)
21/05/2019 NHẬN SỐ: 56.65.67 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/05/2019 NHẬN SỐ: 34.43.45 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/05/2019 NHẬN SỐ: 12.21.23 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 12 (HĐXS)
18/05/2019 NHẬN SỐ: 46.64.47 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/05/2019 NHẬN SỐ: 56.65.68 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/05/2019 NHẬN SỐ: 38.83.39 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/05/2019 NHẬN SỐ: 23.32.35 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
14/05/2019 NHẬN SỐ: 28.82.83 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 82 (HĐXS)
13/05/2019 NHẬN SỐ: 68.86.87 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 68 (HĐXS)
12/05/2019 NHẬN SỐ: 56.65.68 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/05/2019 NHẬN SỐ: 00.01.02 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 00 (HĐXS)
10/05/2019 NHẬN SỐ: 34.43.45 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/05/2019 NHẬN SỐ: 25.52.26 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 52 (HĐXS)
08/05/2019 NHẬN SỐ: 28.82.29 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 28 (HĐXS)
07/05/2019 NHẬN SỐ: 02.20.21 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/05/2019 NHẬN SỐ: 24.42.45 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 42 (HĐXS)
05/05/2019 NHẬN SỐ: 01.10.02 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/05/2019 NHẬN SỐ: 17.71.72 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 71 (HĐXS)
03/05/2019 NHẬN SỐ: 05.50.56 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 50 (HĐXS)
02/05/2019 NHẬN SỐ: 25.52.56 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/05/2019 NHẬN SỐ: 14.41.15 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 41 (HĐXS)
30/04/2019 NHẬN SỐ: 15.51.52 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/04/2019 NHẬN SỐ: 17.71.72 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 17 (HĐXS)
28/04/2019 NHẬN SỐ: 23.32.31 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/04/2019 NHẬN SỐ: 34.43.45 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/04/2019 NHẬN SỐ: 23.32.02 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 02 (HĐXS)
25/04/2019 NHẬN SỐ: 78.87.89 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/04/2019 NHẬN SỐ: 28.82.29 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 29 (HĐXS)
23/04/2019 NHẬN SỐ: 23.32.34 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/04/2019 NHẬN SỐ: 18.81.19 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 19 (HĐXS)
21/04/2019 NHẬN SỐ: 23.32.34 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/04/2019 NHẬN SỐ: 69.96.97 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 97 (HĐXS)
19/04/2019 NHẬN SỐ: 68.86.67 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/04/2019 NHẬN SỐ: 89.98.99 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 99 (HĐXS)
17/04/2019 NHẬN SỐ: 17.71.19 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 19 (HĐXS)
16/04/2019 NHẬN SỐ: 23.32.35 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/04/2019 NHẬN SỐ: 34.43.45 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 43 (HĐXS)
14/04/2019 NHẬN SỐ: 46.64.48 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/04/2019 NHẬN SỐ: 15.51.16 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/04/2019 NHẬN SỐ: 08.80.09 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 08 (HĐXS)
11/04/2019 NHẬN SỐ: 58.85.59 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/04/2019 NHẬN SỐ: 48.84.46 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 84 (HĐXS)
09/04/2019 NHẬN SỐ: 57.75.76 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/04/2019 NHẬN SỐ: 03.30.10 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 10 (HĐXS)
07/04/2019 NHẬN SỐ: 48.84.46 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/04/2019 NHẬN SỐ: 16.61.62 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/04/2019 NHẬN SỐ: 08.80.81 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/04/2019 NHẬN SỐ: 58.85.59 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/04/2019 NHẬN SỐ: 34.43.45 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 34 (HĐXS)
02/04/2019 NHẬN SỐ: 29.92.93 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 93 (HĐXS)
01/04/2019 NHẬN SỐ: 19.91.20 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 20 (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

LÔ ĐỘC THỦ CHẮC CHẮN (HĐXS) MIỀN BẮC 100% WIN

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VIETTEL,GATE...

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC MB

NGÀY LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay

ĐĂNG KÝ
15/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
14/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 93X2
13/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90
12/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 98
11/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 24 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 24X2
10/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ:TRƯỢT
09/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 28 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 28
08/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 43 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 43
07/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 74
06/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 34
05/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ:TRƯỢT
04/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ:TRƯỢT
03/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 91
02/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
01/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32X2
31/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39
30/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
29/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 21
28/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 29
27/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:TRƯỢT
26/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
25/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
24/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 02 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 02
23/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 38
22/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
21/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ:TRƯỢT
20/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 76
19/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 82
18/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 19
17/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
16/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
15/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 19
14/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:TRƯỢT
13/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
12/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 15
11/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 52 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 52
10/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
09/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39X2
08/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 15
07/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ:TRƯỢT
06/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39
05/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 63
04/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 48 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 48
03/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ:TRƯỢT
02/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89
01/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 59
30/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ:TRƯỢT
29/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 59
28/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 34
27/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 29
26/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23X2
25/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
24/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 82
23/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 38
22/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
21/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
20/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 54
19/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 29
18/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90
17/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
16/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 43 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 43
15/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
14/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 83
13/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
12/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 87
11/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 07 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 07
10/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
09/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39
08/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
07/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 71 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 71
06/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89
05/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
04/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 76X2
03/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 29
02/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 85 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 85
01/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 62
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HĐXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 98%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VIETTEL,VINA,GATE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
15/06/2019 32.65 ĂN LÔ 32
14/06/2019 23.59 ĂN XIÊN
13/06/2019 17.34 ĂN XIÊN
12/06/2019 63.85 TRƯỢT
11/06/2019 09.56 TRƯỢT
10/06/2019 32.48 ĂN LÔ 32
09/06/2019 28.83 ĂN XIÊN
08/06/2019 29.43 ĂN LÔ 43
07/06/2019 36.45 ĂN XIÊN
06/06/2019 29.58 TRƯỢT
05/06/2019 12.38 ĂN XIÊN
04/06/2019 23.68 ĂN XIÊN
03/06/2019 64.59 ĂN LÔ 59
02/06/2019 45.68 ĂN XIÊN
01/06/2019 32.59 ĂN LÔ 32X2
31/05/2019 12.09 ĂN XIÊN
30/05/2019 23.46 ĂN XIÊN
29/05/2019 25.36 ĂN LÔ 36
28/05/2019 39.86 ĂN LÔ 86
27/05/2019 32.59 ĂN XIÊN
26/05/2019 23.68 ĂN XIÊN
25/05/2019 32.19 ĂN XIÊN
24/05/2019 09.18 ĂN LÔ 18X2
23/05/2019 32.63 TRƯỢT
22/05/2019 39.58 ĂN LÔ 39
21/05/2019 91.36 TRƯỢT
20/05/2019 64.82 ĂN XIÊN
19/05/2019 95.68 ĂN XIÊN
18/05/2019 19.82 ĂN XIÊN
17/05/2019 32.81 ĂN XIÊN
16/05/2019 15.90 ĂN XIÊN
15/05/2019 19.23 ĂN XIÊN
14/05/2019 15.93 ĂN LÔ 93
13/05/2019 58.90 ĂN XIÊN
12/05/2019 15.62 ĂN XIÊN
11/05/2019 29.52 ĂN XIÊN
10/05/2019 35.56 ĂN XIÊN
09/05/2019 27.35 ĂN XIÊN
08/05/2019 09.68 ĂN LÔ 68X2
07/05/2019 23.59 ĂN XIÊN
06/05/2019 56.43 ĂN XIÊN
05/05/2019 19.53 ĂN XIÊN
04/05/2019 59.48 ĂN XIÊN
03/05/2019 43.65 ĂN LÔ 43
02/05/2019 23.89 ĂN XIÊN
01/05/2019 59.93 ĂN XIÊN
30/04/2019 27.90 ĂN XIÊN
29/04/2019 89.45 ĂN XIÊN
28/04/2019 32.19 ĂN LÔ 19
27/04/2019 18.31 ĂN XIÊN
26/04/2019 19.23 ĂN XIÊN
25/04/2019 64.91 ĂN XIÊN
24/04/2019 23.58 ĂN XIÊN
23/04/2019 32.48 ĂN LÔ 48X2
22/04/2019 39.62 ĂN XIÊN
21/04/2019 32.91 ĂN XIÊN
20/04/2019 54.62 ĂN XIÊN
19/04/2019 15.92 ĂN XIÊN
18/04/2019 23.92 ĂN XIÊN
17/04/2019 56.98 ĂN XIÊN
16/04/2019 32.48 ĂN XIÊN
15/04/2019 18.43 ĂN XIÊN
14/04/2019 83.45 ĂN XIÊN
13/04/2019 23.58 ĂN XIÊN
12/04/2019 68.95 ĂN XIÊN
11/04/2019 59.65 ĂN LÔ 59
10/04/2019 46.95 ĂN XIÊN
09/04/2019 29.42 ĂN XIÊN
08/04/2019 39.75 TRƯỢT
07/04/2019 34.59 ĂN XIÊN
06/04/2019 34.89 ĂN XIÊN
05/04/2019 23.68 ĂN XIÊN
04/04/2019 98.27 ĂN XIÊN
03/04/2019 29.34 ĂN XIÊN
02/04/2019 90.85 ĂN XIÊN
01/04/2019 62.83 ĂN XIÊN
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 96%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VIETTEL,GATE...

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
15/06/2019 15.09.32 ĂN XIÊN
14/06/2019 23.59.93 ĂN XIÊN
13/06/2019 17.63.82 ĂN XIÊN
12/06/2019 23.98.65 ĂN XIÊN
11/06/2019 15.95.26 ĂN LÔ 95.26
10/06/2019 32.56.93 ĂN LÔ 32.93
09/06/2019 28.83.62 ĂN XIÊN
08/06/2019 23.56.39 ĂN LÔ 39X2
07/06/2019 15.36.48 ĂN XIÊN
06/06/2019 28.35.47 ĂN XIÊN
05/06/2019 56.93.12 ĂN LÔ 93.12
04/06/2019 23.91.56 ĂN XIÊN
03/06/2019 23.19.68 ĂN LÔ 19
02/06/2019 37.68.75 ĂN XIÊN
01/06/2019 23.56.82 ĂN LÔ 23.82
31/05/2019 12.09.91 ĂN LÔ 12.09
30/05/2019 23.46.89 ĂN XIÊN
29/05/2019 23.15.89 TRƯỢT
28/05/2019 18.27.95 ĂN LÔ 95
27/05/2019 16.05.27 ĂN XIÊN
26/05/2019 23.68.90 ĂN XIÊN
25/05/2019 29.18.32 ĂN XIÊN
24/05/2019 15.35.63 ĂN LÔ 35.63
23/05/2019 37.65.46 ĂN XIÊN
22/05/2019 47.64.85 ĂN XIÊN
21/05/2019 19.56.87 ĂN LÔ 19.87
20/05/2019 83.62.59 ĂN LÔ 83
19/05/2019 15.68.82 ĂN XIÊN
18/05/2019 19.82.54 ĂN XIÊN
17/05/2019 32.81.91 ĂN XIÊN
16/05/2019 15.23.65 ĂN LÔ 15.23
15/05/2019 19.23.08 ĂN XIÊN
14/05/2019 92.25.07 ĂN XIÊN
13/05/2019 21.35.68 ĂN XIÊN
12/05/2019 15.62.80 ĂN XIÊN
11/05/2019 29.52.91 ĂN XIÊN
10/05/2019 56.85.26 ĂN XIÊN
09/05/2019 27.35.59 ĂN XIÊN
08/05/2019 15.68.59 ĂN XIÊN
07/05/2019 17.23.43 ĂN XIÊN
06/05/2019 45.39.29 ĂN XIÊN
05/05/2019 35.70.85 ĂN XIÊN
04/05/2019 19.43.59 ĂN XIÊN
03/05/2019 24.54.89 ĂN XIÊN
02/05/2019 56.89.15 ĂN LÔ 89.15
01/05/2019 23.59.83 ĂN XIÊN
30/04/2019 58.39.27 ĂN XIÊN
29/04/2019 37.89.45 ĂN XIÊN
28/04/2019 43.56.68 ĂN LÔ 56.68X2
27/04/2019 31.93.65 ĂN XIÊN
26/04/2019 12.95.23 ĂN XIÊN
25/04/2019 21.64.91 ĂN XIÊN
24/04/2019 82.63.19 ĂN XIÊN
23/04/2019 91.63.89 ĂN LÔ 89
22/04/2019 15.09.65 ĂN LÔ 09X2
21/04/2019 32.65.91 ĂN LÔ 32.91
20/04/2019 62.83.54 ĂN XIÊN
19/04/2019 93.15.58 ĂN XIÊN
18/04/2019 12.27.51 ĂN XIÊN
17/04/2019 16.08.98 ĂN XIÊN
16/04/2019 32.48.90 ĂN XIÊN
15/04/2019 18.06.43 ĂN XIÊN
14/04/2019 42.45.82 ĂN XIÊN
13/04/2019 32.82.16 ĂN LÔ 82.16
12/04/2019 18.59.68 ĂN XIÊN
11/04/2019 87.45.59 ĂN XIÊN
10/04/2019 43.65.89 ĂN LÔ 43.65
09/04/2019 29.65.98 ĂN XIÊN
08/04/2019 16.59.75 TRƯỢT
07/04/2019 45.58.34 ĂN LÔ 45.34
06/04/2019 34.89.76 ĂN XIÊN
05/04/2019 23.68.90 ĂN XIÊN
04/04/2019 32.98.63 ĂN LÔ 98.63
03/04/2019 29.06.98 ĂN XIÊN
02/04/2019 85.92.56 ĂN XIÊN
01/04/2019 62.83.47 ĂN XIÊN
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

SOI CẦU LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

SỐ VIP – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VIETTEL,VINA,GATE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn,ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

NGÀY LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
15/06/2019 56.87.95.39 ĂN LÔ 95.39
14/06/2019 23.58.93.09 ĂN XIÊN
13/06/2019 16.59.83.63 ĂN XIÊN
12/06/2019 23.68.59.38 ĂN LÔ 23.38
11/06/2019 26.83.58.95 ĂN XIÊN
10/06/2019 32.63.93.09 ĂN LÔ 32.93.09
09/06/2019 28.83.52.01 ĂN XIÊN
08/06/2019 23.56.70.39 ĂN LÔ 70.39X2
07/06/2019 15.93.45.68 ĂN XIÊN
06/06/2019 12.56.82.47 ĂN LÔ 82.47
05/06/2019 08.56.35.70 ĂN LÔ 70
04/06/2019 23.56.89.91 ĂN XIÊN
03/06/2019 19.23.62.89 ĂN LÔ 19.62.89
02/06/2019 93.37.68.50 ĂN XIÊN
01/06/2019 32.63.82.91 ĂN XIÊN
31/05/2019 23.83.56.91 ĂN LÔ 23.83
30/05/2019 23.51.46.89 ĂN XIÊN
29/05/2019 21.45.65.36 ĂN LÔ 21.36.65
28/05/2019 35.95.36.29 ĂN LÔ 95.29
27/05/2019 16.05.27.98 ĂN XIÊN
26/05/2019 23.68.90.38 ĂN XIÊN
25/05/2019 29.18.32.59 ĂN XIÊN
24/05/2019 32.56.87.18 ĂN LÔ 32.18X2
23/05/2019 37.65.46.83 ĂN XIÊN
22/05/2019 39.58.21.47 ĂN LÔ 39.47X2
21/05/2019 19.26.87.59 ĂN XIÊN
20/05/2019 21.36.58.83 ĂN LÔ 21.83
19/05/2019 12.58.69.76 ĂN XIÊN
18/05/2019 19.34.58.09 ĂN XIÊN
17/05/2019 15.05.32.81 ĂN XIÊN
16/05/2019 29.63.85.73 ĂN LÔ 85
15/05/2019 32.19.95.83 ĂN LÔ 32.19
14/05/2019 62.82.93.56 ĂN LÔ 82.93
13/05/2019 21.35.68.90 ĂN XIÊN
12/05/2019 15.80.27.42 ĂN XIÊN
11/05/2019 29.91.52.32 ĂN XIÊN
10/05/2019 15.56.87.39 ĂN LÔ 56.39
09/05/2019 35.27.68.76 ĂN XIÊN
08/05/2019 43.65.89.90 ĂN LÔ 89.90
07/05/2019 17.23.90.05 ĂN XIÊN
06/05/2019 29.43.56.18 ĂN XIÊN
05/05/2019 54.63.85.93 ĂN XIÊN
04/05/2019 19.45.23.48 ĂN XIÊN
03/05/2019 12.43.65.89 ĂN LÔ 43.89X2
02/05/2019 23.46.89.90 ĂN XIÊN
01/05/2019 18.23.83.94 ĂN XIÊN
30/04/2019 05.27.90.58 ĂN XIÊN
29/04/2019 59.68.12.37 ĂN XIÊN
28/04/2019 19.43.56.89 ĂN LÔ 19.56
27/04/2019 93.65.18.29 ĂN XIÊN
26/04/2019 15.34.76.95 ĂN LÔ 34.95
25/04/2019 64.80.91.32 ĂN XIÊN
24/04/2019 29.58.95.18 ĂN XIÊN
23/04/2019 15.32.67.83 TRƯỢT
22/04/2019 56.87.90.43 TRƯỢT
21/04/2019 38.76.59.91 ĂN LÔ 38.91
20/04/2019 62.85.93.19 ĂN LÔ 62.19
19/04/2019 15.92.35.70 ĂN XIÊN
18/04/2019 90.37.12.85 ĂN XIÊN
17/04/2019 32.62.98.06 ĂN XIÊN
16/04/2019 37.90.54.81 ĂN LÔ 90.81
15/04/2019 18.06.43.54 ĂN XIÊN
14/04/2019 23.65.82.45 ĂN LÔ 82.45
13/04/2019 12.58.90.46 ĂN LÔ 58.46
12/04/2019 17.21.95.89 ĂN XIÊN
11/04/2019 15.07.62.83 ĂN LÔ 07.62
10/04/2019 23.65.87.95 ĂN LÔ 65.95
09/04/2019 39.43.65.89 ĂN LÔ 39.65X3
08/04/2019 93.17.65.47 ĂN XIÊN
07/04/2019 65.87.45.59 ĂN LÔ 45.59
06/04/2019 34.89.90.67 ĂN XIÊN
05/04/2019 12.65.90.58 ĂN LÔ 12.90.58
04/04/2019 27.46.98.31 ĂN XIÊN
03/04/2019 29.34.56.89 ĂN LÔ 29.34X2
02/04/2019 18.56.92.08 ĂN XIÊN
01/04/2019 19.47.83.59 ĂN LÔ 47.83
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• SOI CẦU MIỀN BẮC •*´¨`*•.
 

CauDepRongBachKim.Com

TUYỆT MẬT | CHÍNH XÁC | UY TÍN